Owies głuchy

Fiołek polny
Fiołek polny
10 czerwca 2022
Jasnota purpurowa
29 czerwca 2023

Owies głuchy to chwast o znaczeniu lokalnym, występuje głównie w uprawie zbóż jarych. W zbożach ozimych bardzo rzadko jest problemem. Coraz częściej jego szkodliwość dostrzega się także w przypadku upraw buraków i roślin strączkowych. Jest to jednoroczna i jara trawa, która nie zimuje. Duża presja może prowadzić do całkowitej straty w plonie.

Owies głuchy jak rozpoznać?

Od początku marca do mniej więcej połowy maja, kiedy przez dłuższy czas utrzymują się dodatnie temperatury – wtedy właśnie wschodzi owies głuchy. Jak rozpoznać ten chwast i nie pomylić go z innymi roślinami?

Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Przede wszystkim jego liście mają lekko owłosiony brzeg blaszki. Tym, co wyróżnia owies głuchy, jest także biało-żółtawy języczek i brak uszek.

Owies głuchy – występowanie i szkodliwość

Owies głuchy preferuje stanowiska bogate w azot i wapń, częściej można go spotkać w miejscach wilgotnych i na glebach próchnicznych i gliniastych. Często na polach pojawia się od brzegów pola, poza obszarami rolniczymi występuje na terenach ruderalnych i nieużytkowanych.

Rozmnażanie owsa głuchego odbywa się przez ziarniaki, których jedna roślina jest w stanie wydać nawet do 1000. Posiadają bardzo długo zdolność kiełkowania przez co wzbogacają glebowy bank nasion i mogą być problemem po latach. Dlatego, jeżeli na danym obszarze wystąpił to zaleca się obserwować uprawy, zwłaszcza jare, pod kątem występowania tego gatunku.

Gdzie najczęściej występuje owies głuchy? W pszenicy jarej, ale nie tylko. Pojawia się także w uprawie innych zbóż czy lnu, roślin strączkowych oraz okopowych

Zdolność szybkiego wzrostu sprawia, że owies głuchy pobiera z podłoża znaczne ilości wody i składników mineralnych. Jest więc dużą konkurencją dla sąsiadujących roślin i prowadzi do ich osłabienia. Przez co są bardziej podatne na stres abiotyczny i biotyczny

Brak podjęcia działań w kierunku jego zwalczania prowadzi do zdecydowanie mniejszych plonów lub utraty ich większej części.

Owies głuchy – zwalczanie

Podobnie, jak w przypadku innych chwastów, tak i w tym przypadku istnieją dwie metody walki z rośliną. Jeżeli chodzi o owies głuchy, zwalczanie najlepiej przebiega, jeżeli połączy się metody:

  • mechaniczną,
  • chemiczną.

Metoda mechaniczna przeprowadzana jest przed wysiewem zbóż lub zasadzeniem innych roślin. Jej skuteczność zależy natomiast od wielu różnych czynników, jak chociażby warunki pogodowe i stan gleby.

Jeżeli chodzi o metodę chemiczną, to podstawą jest natomiast wczesne rozpoznanie owsa głuchego i zabieg środkiem chwastobójczym przeznaczonym do jego zwalczania.

Herbicyd Sunpak