Atlas Chwastów

Rozpoznawanie chwastów

Producent środków ochrony roślin ProAgri przygotował atlas chwastów , w którym znajdują się chwasty polne występujące w uprawach. Zarówno te najbardziej popularne chwasty, jak i te występujące nieco rzadziej. Zamieszczone zdjęcia pozwolą rozpoznać najważniejsze chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Prawidłowe rozpoznanie chwastów pozwala na wybór odpowiedniego środka chwastobójczego.

Atlas chwastów podpowiada czym zwalczać różne rodzaje chwastów

Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych zapobiega osypywaniu się nasion chwastów i wzbogacanie glebowego banku nasion. Zwalczanie chwastów w jednej uprawie ogranicza ich występowanie na danym polu w całym płodozmianie.