Atlas Szkodników

Szkodniki, a ściślej głównie owady powodują uszkodzenia roślin uprawnych, co wpływa bezpośrednio na ich wigor, tempo wzrostu, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zamierania całych roślin

Rozpoznawanie szkodników

Uprawy rolnicze narażone są na presję ze strony szkodników, które niszczą rośliny obniżając w ten sposób zarówno ilość jak i jakość plonu. Dlatego też bardzo ważne jest prowadzenie monitoringu występowania szkodników w uprawach i po przekroczeniu progu szkodliwości należy podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu.

Atlas szkodników pomaga skutecznie walczyć z szkodnikami

Identyfikacja szkodników przez wygląd czy sposób żerowania umożliwia dobór preparatu owadobójczego, który umożliwia skuteczną ochronę plantacji. Producent środków ochrony roślin ProAgri rekomenduje rozwiązania, które zwalczają szkodniki w sposób szybki i skuteczny.