Blog

14 listopada 2022

Zboża ozime – wszystko, co musisz wiedzieć

Wraz z nadejściem jesieni przychodzi też moment, w którym rolnicy przygotowują się do wysiewu zbóż ozimych. Aby jednak uzyskać zadowalające plony z ozimin, trzeba wiedzieć, od kiedy siać zboża ozime, […]
28 października 2022

Fazy rozwojowe zbóż – skala BBCH

Każda roślina uprawna posiada stałe fazy rozwoju, w których następują ważne zmiany w jej wzroście. Skala BBCH powstała na potrzeby określania tych faz i ich usystematyzowania wśród roślin uprawnych w […]
7 października 2022

Ewidencja zabiegów ochrony roślin – wszystko co musisz wiedzieć

W 2014 roku wprowadzono obowiązek stosowania zasad Integrowanej Ochrony Roślin, która zakłada w pierwszej kolejność stosowanie metod niechemicznych w ograniczaniu presji agrofagów dopiero, gdy te metody są nieskuteczne należy sięgnąć […]
7 października 2022

Etykiety środków ochrony roślin – jakie informacje zawierają?

Jakie środki ochrony roślin można stosować w Polsce W Polsce dopuszczone do obrotu są środki ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie wydawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dopiero uzyskanie tzw. […]
12 września 2022

Jak przechowywać środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin przeznaczone są dla 2 grup użytkowników – profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Rolnicy zaliczani są do grupy użytkowników profesjonalnych, w związku z tym oprócz znajomości zasad stosowania środków ochrony […]
2 września 2022

Przeterminowane środki ochrony roślin – co z nimi zrobić?

Czasem zdarza się, że zakupionych środków ochrony roślin nie uda się wykorzystać w całości w terminie ważności określonym w etykiecie instrukcji stosowania. W efekcie czego tracą one swoją ważność. Czy […]
2 września 2022

Mieszaniny opryskowe – jedne zabieg, szerokie działanie

Przygotowanie mieszanin opryskowych zwane potocznie również mieszaniem środków ochrony roślin jest nieodzownym elementem nowoczesnego rolnictwa. Umożliwia ono wykorzystanie jednego wjazdu opryskiwaczem w łan do uzyskania bardzo szerokiego efektu działania. W […]
13 lipca 2022

Chwasty jednoliścienne – wszystko co musisz wiedzieć

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wpływają negatywnie na prowadzoną uprawę. Rywalizują z roślinami uprawnymi o wodę, słońce oraz składniki pokarmowe z gleby, a przy tym często lepiej radzą sobie w trudniejszych […]
5 lipca 2022

Chwasty w kukurydzy– jak i kiedy je zwalczać?

Kukurydza to roślina jara, której optymalny termin siewu przypadka od 20 kwietnia do około 5 maja. Siew warunkowany jest głównie przez temperaturę gleby – powinna wynosić nie mniej niż 8°C. […]
23 maja 2022

Chwasty dwuliścienne – wszystko co musisz wiedzieć

Zwalczanie chwastów, obok ochrony insektycydowej, fungicydowej jest nieodłącznym elementem prowadzenia upraw rolniczych. Bez zastosowania odpowiednich środków ochrony roślin chwasty zdominują roślinę uprawną, co w konsekwencji będzie prowadziło do znacznej obniżki […]