UPRAWY
POD SKUTECZNĄ OPIEKĄ

HERBICYDY SELEKTYWNE

  • Szeroka rejestracja w zbożach jarych i ozimych
  • Wspólne działanie dla najlepszego zwalczania chwastów
  • Eliminacja nawet najbardziej konkurencyjnych roślin dwuliściennych

Produkty dostępne w firmowych punktach handlowych, oraz u przedstawicieli Osadkowski SA i Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

HERBICYDY SELEKTYWNE
BluSky 500 WG oraz SunLight 50 SC