BluSky 500 WG

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metsulfuron metylu i tribenuron metylu zaliczane są do grupy B.

Sprawdź,
gdzie można kupić nasze produkty

BluSky 500 WG

HERBICYD

Substancja czynna: 250 g/kg (25%) metsulfuronu metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) oraz 250 g/kg (25%) tribenuronu metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika)

Uprawy: Pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime

Formulacja: WG

Typ i sposób działania: działanie układowe, stosowany nalistnie

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metsulfuron metylu i tribenuron metylu zaliczane są do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wykazuje selektywność czynną - rośliny chronione mają zdolność rozkładania substancji czynnych środka do związków nieaktywnych.

Środek pobierany jest przez liście, jak i przez korzenie. W roślinie szybko się przemieszcza powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w przeciągu 4 tygodni po aplikacji, ale środek powoduje zahamowanie wzrostu już kilka godzin po zastosowaniu.

Wiele gatunków chwastów może także zareagować zmianą zabarwienia.

Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.

Natomiast względem rośliny chronionej wykazuje selektywność czynną gdyż mają one zdolność rozkładania substancji czynnych środka do związków nieaktywnych.

Wrażliwość chwastów w zbożach ozimych:

Dawka 16 g/ha

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, mak polny, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowaty (rdestówka powojowata)
Chwasty średnioodporne przytulia czepna
Chwasty odporne jasnota purpurowa

Dawka 20 g/ha

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata)
Chwasty średnioodporne jasnota purpurowa

 

Wrażliwość chwastów w zbożach jarych:

Dawka 16 g/ha

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita komosa biała, niezapominajka polna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku, tobołki polne
Chwasty odporne przytulia czepna

Dawka 20 g/ha

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku, tobołki polne
Chwasty odporne przytulia czepna

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime;
Pszenica jara, jęczmień jary
Zalecana dawka Termin stosowania Max. liczba zabiegów Ilość wody Oprysk
16-20 g/ha BBCH 13-39 1 200-400 l/ha średniokroplisty

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Zainteresowany BlySky 500 WG?

Ikona telefonu

tel: +48 71 691 11 00

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy Osadkowski