Producent środków ochrony roślin ProAgri jest ważną częścią ProAgri International, której celem jest dostarczenie Rolnikom w Europie Środkowowschodniej rozwiązań umożliwiających tworzenie skutecznych i efektywnych ekonomicznie technologii ochrony najważniejszych roślin uprawnych. Produkty ProAgri International oferowane w Polsce będą dostępne także dla Rolników w Rumunii i na Węgrzech. Zespół ProAgri skupia ekspertów w swoich dziedzinach posiadających kierunkowe wykształcenie i wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w branży agro. Dzięki temu oferowane są skuteczne i sprawdzone preparaty z grupy herbicydów, insektycydów, fungicydów oraz regulatorów wzrostu. Środki ochrony roślin z ProAgri posiadają bezkompromisową i gwarantowaną jakość co przekłada się bezpośrednio na pewność działania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności ekonomicznej prowadzonej uprawy.

Zespół Zarządzający

Michał Mazurkiewicz
Prezes Zarządu

Wnosi wieloletnie doświadczenie w branży chemicznej. Łączy wykształcenie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Humboldt’a) z chemicznym (Politechnika Wrocławska). Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych segmentach rynku chemicznego, między innymi na stanowiskach Vice President w Grupie CEMEX oraz w Grupie CIECH na stanowisku Prezesa Zarządu CIECH R&D i zarządzającego biznesem pestycydowym. 

Paweł Polski
Dyrektor ds. Technologii

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiował również na Uniwersytecie w Trondheim (NTNU Norwegian University of Science and Technology). Swoje doświadczenie zdobywał w Grupie CIECH na stanowiskach analityka, technologa i kierownika projektów technologicznych. W ProAgri odpowiada za jakość i rozwój produktów.