Środki ochrony roślin po preparaty niezbędne w każdej uprawie, chronią one przez stratami w plonie powodowanymi przez szkodniki, choroby oraz chwasty. ProAgri oferuje środki ochrony roślin z różnych grup: herbicydy, insektycydy, fungicydy, które dostępne są w sprzedaży u naszych Dystrybutorów. W tym artykule przygotowaliśmy zestawienie produktów, które najlepiej sprawdzą się w walce ze szkodnikami i chwastami.

TopGun 050 CS

Kategoria: INSEKTYCYDY

INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Strobe 250 SC

Kategoria: FUNGICYDY SYSTEMICZNE

FUNGICYD o działaniu wgłębnym i układowym, stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy 11.

Sierra 60 SL

Kategoria: FUNGICYDY SYSTEMICZNE

Jest to fungicyd zawierający substancję czynną metkonazol z grupy triazoli o działaniu systemicznym. Na choroby powodowane przez grzyby w zbożach i rzepaku działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

Dodatkowo Sierra 60 SL w rzepaku ozimym pełni rolę regulatora wzrostu. Zastosowana jesienią zwiększa zimotrwałość uprawy, a aplikacja wiosenna zapobiega nadmiernemu wydłużaniu pędu głównego – ogranicza to ryzyko wylegania.

Niko 40 OD

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron jest zaliczana do grupy B.

Colorado 960 EC

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

Herbicyd selektywny do stosowania wiosną w uprawie kukurydzy przed jej wschodami do zwalczania chwastów jednoliściennych. Skutecznie eliminuję chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną oraz ogranicza występowania szarłatu szorstkiego. Colorado 960 EC może być aplikowany bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną glebę lub bezpośrednio po wschodach – kiedy pochewka liściowa przebija się na powierzchnię gleby.

Herbicydy zawiera substancję czynną s - metolachlor.

BluSky 500 WG

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metsulfuron metylu i tribenuron metylu zaliczane są do grupy B.

Coalicion 750 WG

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylu jest zaliczana do grupy B.

SunLight 50 SC

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

SunPak

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

SunPak to zestaw 3 herbicydów o działaniu układowym, stosowanych nalistnie przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum chwastów jedno i dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Pak handlowy dedykowany jest na 5 hektarów.

Nuke 250 EC

Kategoria: HERBICYDY SELEKTYWNE

HERBICYD selektywny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy 4, dawniej O.

 

Jakie środki ochrony roślin wybrać?

Uprawa roślin to zadanie, które bywa wyzwaniem nawet dla doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie. Dlaczego? Niezależnie od posiadanej wiedzy uprawa może nie przynieść zadowalających rezultatów, ponieważ każdy sezon wegetacyjny jest inny pod kątem przebiegu pogody, presji ze strony szkodników, chorób czy chwastów.

Co więcej, ich presja i rodzaj zależą od różnych czynników, na przykład odmiany rośliny uprawnej czy też lokalizacji uprawy. Dlatego, aby móc skutecznie z nimi walczyć, musimy zastosować odpowiednie środki grzybobójcze, owadobójcze lub chwastobójcze.

Mając to na względzie, producent środków ochrony roślin ProAgri posiada w swojej ofercie najważniejsze grupy preparatów, które przydatne są w każdym gospodarstwie ze względu na „szerokość etykiety” zarówno pod kątem zastosowania w uprawach, jak również spektrum zwalczanych chorób, szkodników i chwastów. Herbicydy to środki przeznaczone do zwalczania chwastów, insektycydy – szkodników, z kolei fungicydy służą ograniczaniu presji chorób

Oferta środków ochrony roślin ProAgri

ProAgri sukcesywnie rozszerza ofertę preparatów chwastobójczych, grzybobójczych i owadobójczych wprowadzanych do sprzedaży. Celem jest przygotowanie technologii prowadzenia upraw opartej o sprawdzone substancje czynne, które wchodzą w skład produktów o wysokiej jakości użytkowej. Jakie środki ochrony roślin z ofert producenta ProAgri mogą być wykorzystywane do ochrony upraw.

Herbicydy – środki do zwalczania chwastów

Herbicydy to popularne środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania chwastów, z których korzystają rolnicy, czy sadownicy. Istnieje kilka rodzajów herbicydów, które dzielimy zarówno ze względu na sposób oddziaływania na zwalczaną roślinę, jak i na zastosowanie.

Herbicydy selektywne dostępne w ofercie ProAgri to środki chwastobójcze do stosowanie w konkretnych uprawach. Herbicydy nieselektywne, czyli totalne niszczą całą roślinność znajdującą się na opryskiwanym terenie. Często stosuje się je do odchwaszczania całych pól przed uprawą w celu zniszczenia zachwaszczenia, w tym także samosiewów rośliny uprawnej

Przykładami herbicydów selektywnych dostępnych w ofercie producenta ProAgri są BluSky 500 WG, SunLight 50 SC przeznaczonych do stosowania w zbożach ozimych i jarych oraz Nevada 40 OD, idealny produkt do aplikacji w kukurydzy. Są to preparaty działające układowo, stosowane nalistnie.

Wyróżniamy również herbicydy układowe i kontaktowe. Układowe wnikają do rośliny przemieszczają się w niej, uniemożliwiając im dalszy wzrost, w efekcie czego obumierają. Z kolei herbicydy kontaktowe oddziałują na tę część rośliny, na którą zostanie naniesiona kropla cieczy roboczej.

Niko 40 OD

Herbicyd Niko 40 OD zalecany jest do stosowania w uprawie kukurydzy po wschodach rośliny uprawnej i chwastów. Zawiera substancję czynną nikosulfuron, która jest ważnym elementem programów ochrony herbicydowej kukurydzy. Ceniona jest ze względu na szerokość okna aplikacji i spektrum zwalczanych chwastów. Niko 40 OD jest niezastąpiony w walce z chwastnicą jednostronną oraz najbardziej uciążliwymi chwastami dwuliściennymi.

BluSky 500 WG

Herbicyd BluSky 500 WG może być stosowny w wielu gatunkach zbóż jarych i ozimych: pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, pszenżycie ozimym i życie ozimym. Zwalcza chwasty dwuliścienne: fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, niezapominajkę polną, rumianek pospolity, rdest powojowaty (rdestówka powojowata) oraz samosiewami rzepaku. Zawiera substancje czynne tribenuron metylu i metsulfuron metylu. Okno aplikacji umożliwia zwalczanie chwastów od 3. liścia do fazy liścia flagowego.

Coalicion 750 WG

Środek chwastobójczy mający bardzo szerokie zastosowanie w uprawie zbóż ozimych i jarych. Szerokie okno aplikacji Coalicion 750 WG umożliwia skuteczną eliminację chwastów już w wczesnych fazach rozwojowych. Może być stosowany już od fazy początku krzewienia zbóż, a terminem granicznym oprysku jest faza BBCH 39, czyli do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego. Coalicion 750 WG zawiera substancję czynną tribenuron metylu, który jest bardzo często wykorzystywany jako partner do mieszanin opryskowych zwalczających chwasty.

SunLight 50 SC

Herbicyd SunLight 50 SC to preparat przeznaczony zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach zbó jarych i ozimych: pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, a także ozimych form żyta i pszenżyta. Preparat chwastobójczy wykazuje bardzo wysoką skuteczność w stosunku do przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej, maruny nadmorskiej, maku polnego oraz tasznika pospolitego. Zawiera substancję czynną florasulam. Herbicyd podobnie jak BluSky 500 WG może być stosowany już od fazy 3. liścia zbóż do fazy liścia flagowego.

Nuke 250 EC

Herbicyd selektywny do stosowania wiosną w uprawie pszenicy ozimej. Zwalcza skutecznie szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym przytulię czepną. Jest cenionym partnerem w technologii chwastobójczej, eliminującym uciążliwe chwasty dwuliścienne. Może być aplikowany aż do fazy liścia flagowego (BBCH 37), co umożliwia efektywną walkę z chwastami w optymalnych warunkach. Jest przydatny zarówno do zabiegów celowych wykonywanych wiosną, jak również do tzw. poprawek po niezadowalającej skuteczności zabiegów jesiennych. Środek chwastobójczy zawiera substancję czynną fluroksypyr.

Duet Herbicydowy

Połącznie dwóch preparatów chwastobójczych SunLight 50 SC i BluSky 500 WG umożlwiające eliminację chwastów dwuliściennych z upraw zbóż jarych i ozimych. Zwalcza szerokie spektrum chwastów, w tym najbardziej uciążliwych: przytuli czepnej, maku polnego, maruny nadmorskiej. Duet Herbicydowy podobnie jak produkty solo ma bardzo szerokie okno aplikacji.

SunPak

Zestaw zawierający 3 preparaty chwastobójcze o wzajemnie zazębiających się spektrum zwalczanych chwastów. Pak handlowy zawiera SunLight 50 SC, BluSky 500 WG i Fraxial 50 EC w ilościach rekomendowanych na powierzchnię 5 hektarów. SunPak zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie zbóż jarych i ozimych.

Insektycydy – środki owadobójcze

Insektycydy to środki owadobójcze mające na celu ograniczenie presji owadów powodujących szkody w roślinach uprawnych. Ich stosowanie po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości pozwoli wyeliminować szkodniki, które w przeciwnym razie mogłyby całkowicie zniszczyć plony handlowy.

Insektycydy, podobnie jak herbicydy, można podzielić na kilka grup ze względu na ich oddziaływanie na owady oraz rośliny. Insektycydy kontaktowe wnikają przez naskórek owadów, gazowe przez drogi oddechowe, a żołądkowe po spożyciu rośliny przez owada.

Insektycydy powierzchniowe nie wnikają w tkanki rośliny, lecz działają jedynie na jej powierzchni, systemiczne wnikają w soki rośliny i z nimi są transportowane do jej innych części, natomiast insektycydy wgłębne dostają się do komórek rośliny, lecz nie są transportowane dalej przez jej soki.

TopGun 050 CS

W ofercie ProAgri znajdziemy skuteczny preparat owadobójczy TopGun 050 CS. To insektycyd z grupy środków powierzchniowych. Działa na owady kontaktowo i żołądkowo. Świetnie sprawdzi się w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, jęczmienia jarego, kukurydzy, buraków cukrowych, kukurydzy cukrowej, cebuli, kapusty głowiastej oraz jabłoni.

Zwalcza najważniejsze szkodniki upraw rolniczych: chowacza podobnika, pryszczarka kapustnika, słodyszka rzepakowego, stonkę ziemniaczaną, mszyce, skrzypionki, omacnicę prosowiankę czy szarka komośnika.

Zarówno herbicydy, jak i insektycydy są środkami skutecznie chroniącymi uprawy przed zniszczeniem – umożliwiają uzyskanie oczekiwanego efektu ekonomicznego. Jednak, aby był on zadowalający, bardzo ważne jest dobre dopasowanie preparatu do agrofagów, które zwalczamy. Równie istotne jest też ścisłe zastosowanie się do informacji zawartych na opakowaniu – etykiecie instrukcji stosowania, dotyczących tego, kiedy i jak wykonać oprysk, by był on skuteczny.

Fungicydy – chronią uprawy przed chorobami

Środki grzybobójcze zwane także fungicydami stanowią ważny element technologii wszystkich upraw, ponieważ każda z nich w mniejszym lub większym stopniu jest narażona na presję ze strony patogenów. Rośliny uprawne są narażone na choroby przez cały okres wegetacji, dlatego też z reguły wykonuje się w niej kilka zabiegów przy życiu preparatów grzybobójczych – to pokazuje jak ważną grupę stanowią.

Strobe 250 SC

Azoksystrobina jest substancją czynną, która wchodzi w skład produktu Strobe 250 SC – preparatu grzybobójczego. Ma on bardzo szerokie zastosowanie obejmujące uprawy zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz ponad 60 zastosowań w uprawach małoobszarowych. Fungicyd Strobe 250 SC jest solidna podstawą technologii ochrony fungicydowej wielu upraw, dzięki wyróżniającej się możliwości zastosowania w wielu gatunkach roślin uprawnych oraz warzyw.

Oferta producenta środków ochrony roślin ProAgri

Herbicydy, insektycydy i fungicydy co codziennością w rolnictwie, bez nich nie można uzyskać zadowalających plonów o pożądanych parametrach jakościowych. Dlatego też producent środków ochrony roślin ProAgri sukcesywnie rozszerza ofertę swoich produktów skierowanych do Rolników. Ważne jest dla nas aby produkt można było optymalnie wykorzystać w każdym gospodarstwie – przykładamy dużą wagę do zaoferowania maksymalnie szerokiego zakresu stosowania pod kątem upraw oraz spektrum zwalczanych chorób, szkodników czy chwastów. Naszym celem jest optymalnie wykorzystanie wszystkich możliwości, które daje określona substancja czynna. Doskonałym przykładem jest Strobe 250 SC, zawiera substancję czynną azoksystrobina, który wyróżnia się na tle produktów konkurencyjnych zakresem stosowania.


Sprawdź,
gdzie można kupić nasze produkty

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w wyborze najlepszych środków ochrony roślin. Skontaktuj się z doradcą ze swojego regionu.