Ostrożeń polny

Samosiewy rzepaku
Samosiewy rzepaku
10 czerwca 2022
Niezapominajka polna
Niezapominajka polna
10 czerwca 2022

Ostrożeń polny z rodziny astrowatych to jedne z najbardziej charakterystycznych chwastów spotykanych na polach uprawnych ze względu na „kolczastą” łodygę i liście.

Ostrożeń polny – opis

Siewka ostrożenia polnego posiada białozielonkawą, krótką i grubą łodyżkę podliścieniową. Liścienie są odwrotnie jajowate, zaokrąglone na końcach, nagie i na krótkich ogonkach.

Pierwsze dwa liście są odwrotnie jajowate, płytko wycięte na brzegach, kolczasto-ząbkowane oraz naprzeciwległe.

Dorosła roślina posiada łodygę o wysokości od 50 do 150 cm. Jest ona rozgałęziona w górnej części i delikatnie obła lub graniasta. Ponadto ma palowy korzeń o głębokości do kilku metrów umożliwia przetrwanie i wzrost nawet w warunkach skrajnego deficytu wody. Kwiaty są jednopłciowe, zebrane w koszyczki, a nasiona z puchem kielichowym. Puch kielichowy posiada włoski pierzaste i gałęziste.

Ostrożeń polny jest rośliną wieloletnią, jarą i dobrze zimującą. Rozmnaża się generatywnie, czyli poprzez nasiona oraz wegetatywnie, poprzez odrastające fragmenty korzeni. Kwitnie od lipca do października. Jeden osobnik może wytworzyć od 1 do 5 tysięcy nasion rozsiewanych przez wiatr, które mogą przetrwać w glebie nawet 20 lat.

Ostrożeń polny– występowanie i szkodliwość

Ostrożeń polny zachwaszcza właściwie wszystkie rodzaje upraw. Spotyka się go w zbożach jarych i ozimych, rzadziej w roślinach okopowych. Preferuje gleby suche i świeże, ubogie lub zasobne w składniki pokarmowe. Ze względu na rozbudowany system korzeniowy może występować na podłożu bardzo suchym, natomiast nie lubi miejsc podmokłych i wilgotnych.

Próg szkodliwości ekonomicznej w pszenicy jarej to 1-2 sztuki na metr kwadratowy, a dla kukurydzy i rzepaku ozimego to 1 sztuka na metr kwadratowy.

Ostrożeń polny – zwalczanie

Ostrożeń polny, który rośnie na polu z nasion bardzo dobrze reaguje na zabiegi chemiczne, aplikacja herbicydu umożliwia jego skuteczną eliminację. Natomiast roślinę wieloletnią dużo trudniej zwalczyć przy pomocy pojedynczej aplikacji środka chwastobójczego. Dlatego też niezbędne jest nakierunkowanie na jego zwalczanie w uprawach następujących po sobie w płodozmianie.

Do zwalczania ostrożenia polnego rekomendowane są produktu zawierające między innymi substancję czynną chlopyralid.

Herbicyd Sunpak