Mszyce

Chowacz czterozębny
Chowacz czterozębny
30 sierpnia 2022
Omacnica prosowianka
Omacnica prosowianka
30 sierpnia 2022

Mszyce – opis szkodnika

Mszyce w obrębie gatunku występują w formie uskrzydlonej i bez skrzydeł. Wspólna cechą wszystkich gatunków jest występowanie na odwłoku pary wyrostków zwanych syfonami. Kolor i wielkość są silnie zróżnicowane i zależą od gatunku.

Kiedy występują mszyce?

Mszyce są to bardzo pospolite szkodniki, które występują na wielu gatunkach roślin uprawnych – praktycznie każdy gatunek zasiedlany jest przez mszyce. W związku z tym każda uprawa wymaga lustracji. Mszyce występują właściwie przez cały sezon wegetacyjny w różnym nasileniu. Jesienią należy zwrócić szczególna uwagę na uprawy zbóż ozimych i rzepaku ozimego, natomiast wiosna mszyce są dużym problemem w buraku cukrowym.

Jaką formę szkodnika zwalczamy

Zabieg owadobójczy należy przeprowadzić w kierunku zwalczania osobników dorosłych.

Co powoduje szkody w roślinie uprawnej

Znaczenie gospodarze mają osobniki dorosłe, które tworzą liczne kolonie.

Efekt żerowania szkodnika

Szkodliwość mszyc jest zarówno bezpośrednia związana z żerowaniem oraz pośrednia z przenoszeniem chorób. Mszyce żerując wysysają skok, przez co osłabiają roślinę. Przy silnej presji szkodnika w połączeniu z wysokimi temperaturami  i deficytem wody może dochodzić do całkowitego zniszczenia uprawy. Mszyce są również wektorem (przenoszą) chorób wirusowych m. in. w zbożach i rzepaku.

Kiedy wykonać zabieg owadobójczy

Próg ekonomicznej szkodliwości: 300 mszyc na jednej roślinie.

Jaki insektycyd zastosować

Zwalczanie mszyc należy przeprowadzić przy pomocy odpowiednio dobranego insektycydu. Jednym z dostępnych produktów jest TopGun 050 CS, który zawiera substancję czynną lambda-cyhalotryna zaliczaną do tzw. pyretroidów.

TopGun