Omacnica prosowianka

Mszyce
Mszyce
30 sierpnia 2022
Pchełki ziemne
Pchełki ziemne
30 sierpnia 2022

Omacnica prosowianka – opis szkodnika

Motyle są średniej wielkości, długość ciała nie przekracza 30 mm. Gąsienice są barwy jasnobrązowej, cielistej  z brązowymi plamkami na każdym segmencie oraz ciemną wstęgo na grzbiecie. Gąsienice osiągają do 25 mm i mają 3 pary odnóży tułowiowych i 5 par odnóży odwłokowych.

Kiedy występuje omacnica prosowianka

Motyle pojawiają się zwykle na przełomie czerwca i lipca. W tym okresie należy prowadzić monitoring pod kątem obecności szkodnika na plantacji.  Żerowanie szkodnika ma miejsce do zbioru kukurydzy.

Jaką formę szkodnika zwalczamy

W przypadku omacnicy prosowianki należy zwalczać larwy.

Co powoduje szkody w roślinie uprawnej

Szkody wyrządzają larwy omacnica prosowianka, które żerują na wszystkich częściach kukurydzy.

Efekt żerowania omacnica prosowianka

Larwa omacnicy prosowianki żeruje na liściach, kwiatach, kolbie i źdźble. Z czego te dwie ostatnie części kukurydzy są narażone szczególnie. Larwy wygryzają wnętrze pędu w wyniku czego nie utrzymuje odpowiednie sztywności i ulega uszkodzeniom mechanicznym. Dochodzi wówczas do charakterystycznego wyłamywania roślin kukurydzy. Larwy omacnicy prosowianki uszkadzają również w kolbie – obniżają w sposób bezpośredni jakość i ilość plonu. Miejsce żerowania jest szczególnie narażone na infekcje grzybami z rodzaju Fusarium.

Kiedy wykonać zabieg owadobójczy?

Lustracja w kierunku zwalczania omacnicy prosowianki można prowadzić po nalocie motyli, wtedy próg ekonomicznej szkodliwości wynosi od 6 do 8 złóż jaj na 100 roślinach. Określenie konieczności zwalczania omacnicy prosowianki można również wykonać przed zbiorem rośliny uprawnej. Jednak w tym przypadku decyzja o zabiegu owadobójczym zostanie przeniesiona na kolejny sezon wegetacyjny. Wówczas jako próg ekonomicznej szkodliwości należy przyjąć 15% roślin z objawami żerowania z przeznaczeniem na ziarno lub 30-40% z przeznaczeniem na kiszonkę

Czym zwalczać omacnica prosowianka?

Producent środków ochrony roślin ProAgri rekomenduje do zwalczania omacnicy prosowianki insektycyd TopGun 050 CS. Przeprowadzenie zabiegu podobnie jak większości dostępnych na rynku produktów owadobójczych wymaga opryskiwacza szczudłowego, co znacznie ogranicza powszechność zbiegu.

Skutecznie zwalczanie omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy przy użyciu preparatów owadobójczych jest znacznie utrudnione, ponieważ wymaga ono wjazdu w uprawę w okresie wiechowania. Dużą rolę w ograniczaniu presji szkodnika odgrywają zabiegi uprawowe oraz odpowiednie gospodarowanie resztkami pożniwnymi.

TopGun