Strąkowiec grochowy

Stonka ziemniaczana
Stonka ziemniaczana
30 sierpnia 2022
Śmietka kapuściana
Śmietka kapuściana
31 sierpnia 2022

Jak wygląda Strąkowiec Grochowy?

Chrząszcz o długości do 5 mm o czarnych pokrywach pokrytych szarymi lub brązowawymi włoskami oraz białymi plamami. Larwa biała z wyraźnie odróżniającą się ciemniejszą głową.

Kiedy występuje strąkowiec grochowy?

Strąkowiec grochowy może występować w uprawie grochu praktycznie przez cały jej sezon wegetacyjny – od fazy 3 liści do początku formowania strąków.

Jaką formę strąkowca grochowego zwalczamy?

Zabieg insektycydowy wykonujemy w celu zwalczenia chrząszczy.

Co powoduje szkody w roślinie uprawnej?

Szkody w uprawie grochu powoduje larwa.

Efekt żerowania strąkowca grochowego

Larwy strąkowca grochowego żerują w nasionach powodując ich znaczne uszkodzenia. W efekcie czego tracą one wartość jako materiał siewny oraz zostają zdyskwalifikowane w wykorzystaniu do produkcji żywności.

Kiedy wykonać zabieg owadobójczy

W podjęciu decyzji o aplikacji preparatu owadobójczego pomocna jest lustracja uprawy grochu, którą należy prowadzić w okresie końca kwitnienia do początku formowania strąków (BBCH 67-73). Zabieg insektycydowy należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 2 chrząszcze na 1m2 grochu.

Co na Strąkowca w grochu?

Zabieg insektycydowy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości powinien być wykonany możliwie szybko, aby do minimum ograniczyć liczbę złożonych jaj przez samice – jedna może złożyć ich ponad 700. W tym celu w praktyce rolniczej stosuje się zabiegi insektycydami zaliczanymi do grypy pyretroidów lub produktu owadobójcze zawierające substancję czynną acetamipryd.

TopGun