Florasulam substancja do zwalczania chwastów w zbożach ozimych i jarych