Skuteczna ochrona przeciwko szkodnikom

TopGun 050 CS, w skład którego wchodzi substancja czynna lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l, jest insektycydem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Preparat ma bardzo szerokie spektrum działania. Zwalcza szkodniki gryzące i ssące (mszyce) w uprawie: ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli oraz kapusty głowiastej. Na roślinie produkt działa powierzchniowo.

TopGun 050 CS ma duże znaczenie w rzepaku ozimym w stosowaniu wiosną przeciwko chowaczom oraz jesienią do skutecznej walki z gnatarzem rzepakowcem i pchełkami. Larwy chowacza brukwiaczka uszkadzają łodygi, które stają się bardziej narażone na infekcję chorób, przede wszystkim suchą zgniliznę i zgniliznę twardzikową.

Słodyszek rzepakowy powoduje największe szkody podczas wczesnego nalotu i żerowania, gdy pąki tworzą kwiatostan. Zwalczając słodyszka równocześnie chronimy plantację przed chowaczem czterozębnym. W okresie kwitnienia roślin może być konieczne zwalczanie szkodników łuszczynowych, takich jak: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Szkodniki te powinniśmy zwalczać od fazy przekwitania pierwszych kwiatów do fazy pełnego rozwoju łuszczyn.

Gnatarz i pchełki są szkodnikami, które w krótkim czasie powodują znaczne uszkodzenia blaszek liściowych, a często nawet całych roślin w fazie liścieni. Szybkie wyeliminowanie tych szkodników z plantacji pozwala roślinom na szybki rozwój i osiąganie coraz większej masy liściowej, która jest potrzebna do budowania potencjału plonotwórczego. Uszkodzone liście i ogonki liściowe to także wrota infekcji przez groźne dla rzepaku choroby, takie jak sucha zgnilizna czy szara pleśń.

Problemy szkodników pojawiających się jesienią na oziminach nie dotyczą tylko rzepaku. W ostatnich latach nasilił się problem żółtej karłowatości jęczmienia – choroby wirusowej występującej zwłaszcza w zbożach ozimych. Wektorem wirusa są mszyce zbożowe, przenoszące wirusa z roślin zakażonych na zdrowe. W celu zapobiegania występowaniu żółtej karłowatości jęczmienia w uprawianych zbożach, musimy zwalczać mszyce i tym samym nie dopuszczać do roznoszenia przez nie wirusów. Zabieg nalistny TopGun 050 CS należy wykonać jak najwcześniej po stwierdzeniu nalotu mszyc.

Zaletą produktu TopGun 050 CS jest jego szeroka rejestracja, oprócz rzepaku i zbóż, środek można stosować w wielu innych uprawach (sprawdź etykietę), np. w kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance (larwy) i mszycom, sadach jabłoniowych przeciwko mszycom, w cebuli na wciornastka i śmietkę cebulankę.

Tabela stosowania

Zwalczane najbardziej uciążliwe szkodniki

Ochroń Swoje Uprawy