Skuteczna ochrona przeciwko szkodnikom

TopGun 050 CS, w skład którego wchodzi substancja czynna lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l, jest insektycydem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Preparat ma bardzo szerokie spektrum działania. Zwalcza szkodniki gryzące i ssące (mszyce) w uprawie: ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli oraz kapusty głowiastej. Na roślinie produkt działa powierzchniowo.

TopGun 050 CS ma duże znaczenie w rzepaku ozimym w stosowaniu wiosną przeciwko chowaczom oraz jesienią do skutecznej walki z gnatarzem rzepakowcem i pchełkami. Larwy chowacza brukwiaczka uszkadzają łodygi, które stają się bardziej narażone na infekcję chorób, przede wszystkim suchą zgniliznę i zgniliznę twardzikową.

Słodyszek rzepakowy powoduje największe szkody podczas wczesnego nalotu i żerowania, gdy pąki tworzą kwiatostan. Zwalczając słodyszka równocześnie chronimy plantację przed chowaczem czterozębnym. W okresie kwitnienia roślin może być konieczne zwalczanie szkodników łuszczynowych, takich jak: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Szkodniki te powinniśmy zwalczać od fazy przekwitania pierwszych kwiatów do fazy pełnego rozwoju łuszczyn.

Gnatarz i pchełki są szkodnikami, które w krótkim czasie powodują znaczne uszkodzenia blaszek liściowych, a często nawet całych roślin w fazie liścieni. Szybkie wyeliminowanie tych szkodników z plantacji pozwala roślinom na szybki rozwój i osiąganie coraz większej masy liściowej, która jest potrzebna do budowania potencjału plonotwórczego. Uszkodzone liście i ogonki liściowe to także wrota infekcji przez groźne dla rzepaku choroby, takie jak sucha zgnilizna czy szara pleśń.

Problemy szkodników pojawiających się jesienią na oziminach nie dotyczą tylko rzepaku. W ostatnich latach nasilił się problem żółtej karłowatości jęczmienia – choroby wirusowej występującej zwłaszcza w zbożach ozimych. Wektorem wirusa są mszyce zbożowe, przenoszące wirusa z roślin zakażonych na zdrowe. W celu zapobiegania występowaniu żółtej karłowatości jęczmienia w uprawianych zbożach, musimy zwalczać mszyce i tym samym nie dopuszczać do roznoszenia przez nie wirusów. Zabieg nalistny TopGun 050 CS należy wykonać jak najwcześniej po stwierdzeniu nalotu mszyc.

Zaletą produktu TopGun 050 CS jest jego szeroka rejestracja, oprócz rzepaku i zbóż, środek można stosować w wielu innych uprawach (sprawdź etykietę), np. w kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance (larwy) i mszycom, sadach jabłoniowych przeciwko mszycom, w cebuli na wciornastka i śmietkę cebulankę.

Uprawa Szkodnik Dawka Termin stosowania
Ziemniak Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,12-0,16 I/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Mszyce 0,16-0,2 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Rzepak ozimy Chowacz brukwiaczek 0,125 l/ha Opryskiwac przed ztozeniem jaj przez chrzaszcze, zgodnie Z sygnalizacja.
Słodyszek rzepakowy (chowacz czterozębny) 0,12 I/ha Opryskiwać po wystąpieniu chrzaszczy na plantacji, zgodnie Z sygnalizacja.
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,125-0,15 l/ha W zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać W okresie od fazy gdy widoczne sa na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze paki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne 0,12-0,15 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu chrzaszczy na plantacji, zgodnie Z sygnalizacja W okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.
Gnatarz rzepakowiec 0,12-0,15 l/ha W okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Pszenica ozima, Jęczmień jary Skrzypionki 0,075-0,1 I/ha stosować od początku wylęgania się larw.
Mszyce 0,075-0,1 l/ha Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż) 0,075-0,1 I/ha Zabieg wykonac na: zbożu ozimym - jesienia zbozujarym-wiosna po pojawieniu sie pierwszych mszyc.
Kukurydza Omacnica prosowianka 0,2 I/ha Zabieg wykonać W okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Mszyce 0,1 I/ha Opryskiwać W okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Burak cukrowy Szarek komosnik 0,2 I/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH 39. W celu uzyskania największej skuteczności zaleca się stosowanie środka w momencie zaobserwowania aktywnych chrząszczy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 18°C.
Jabłoń Mszyca jabłoniowa 0,15-0,2 I/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu W sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
Cebula Wciornastek tytoniowiec 0,12 I/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
Śmietka cebulanka 0,12 I/ha Zabieg wykonać W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
Kapusta głowiasta Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyzowiaczka 0,12 I/ha Opryskiwać W okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Mszyca kapuściana 0,12 I/ha Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Śmietka kapuściana 0,12 I/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.
Wciornastek tytoniowiec 0,12 I/ha Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Kukurydza cukrowa Omacnica prosowianka 0,2 I/ha Zabieg wykonać od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest wierzchotek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.

Zwalczane najbardziej uciążliwe szkodniki

Ochroń Swoje Uprawy