Herbicydowa ochrona roślin

W herbicydowej ochronie roślin nie ma pojedynczej substancji czynnej, która ograniczałaby zachwaszczenie w zakresie większości najczęściej występujących chwastów. Całą sztuką jest umiejętne połączenie substancji tak, aby uzupełniały się działaniem, tworzyły synergizm przy zachowaniu pełni bezpieczeństwa w stosunku do rośliny uprawnej.

Mieszanina zbiornikowa preparatów SunLight 50 SC i BluSky 500 WG uzupełnia się w działaniu pod kątem spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych. Dzięki temu zyskujemy bardzo szeroką ochronę herbicydową na uciążliwe chwasty w zbożach. W przypadku połączenia średniej wrażliwości dwóch związków, w końcowym efekcie chwast może wykazywać pełną wrażliwość. Ponadto w wyniku łącznego zastosowania można uzyskać tzw. synergizm, czyli wrażliwość, której nie stwierdzono stosując substancje czynne osobno. Ostatnim efektem jaki można uzyskać to skuteczność reprezentowana przez jeden składnik stosowany w takiej samej dawce solo jak  i w mieszaninie.

Szeroka rejestracja obu preparatów pozwala na zastosowanie ich w zbożach ozimych: pszenica, jęczmień, żyto i pszenżyto oraz w jarej pszenicy i jęczmieniu. Przy zastosowaniu we wcześniejszych fazach rozwojowych np. w zbożach jarych od 3 – go liścia ważnym parametrem działania będzie  wnikanie metsulfuronu również przez korzenie chwastów co pozwoli na kontrolowanie tych wschodzących.

Wrażliwość poszczególnych chwastów na preparaty
BluSky 500 WG i SunLight 50 SC oraz ich sumaryczna skuteczność

BluSky 500 WG SunLight 50 SC Sumaryczna skuteczność
Fiołek polny   Fiołek polny
Tasznik pospolity Tasznik pospolity Tasznik pospolity
Ostróżeczka polna   Ostróżeczka polna
Gwiazdnica pospolita Gwiazdnica pospolita Gwiazdnica pospolita
Jasnota różowa Jasnota różowa Jasnota różowa
Niezapominajka polna Niezapominajka polna Niezapominajka polna
Tobołki polne   Tobołki polne
Samosiewy rzepaku   Samosiewy rzepaku
Tasznik   Tasznik
Maruna bezwonna   Maruna bezwonna
Rumianek pospolity   Rumianek pospolity
  Maruna nadmorska Maruna nadmorska
  Przytulia czepna Przytulia czepna
Bodziszek drobny   Bodziszek drobny
Mak polny Mak polny Mak polny
Chaber bławatek   Chaber bławatek
Przetacznik bluszczykowy Przetacznik bluszczykowy Przetacznik bluszczykowy
Komosa biała*   Komosa biała*
Rdest powojowatay (rdestówka powojowata) Rdest powojowatay (rdestówka powojowata) Rdest powojowatay (rdestówka powojowata)

Legenda: Chwasty wrażliwe   Chwasty średnio wrażliwe

*wrażliwość zboża jare

Termin stosowania technologii herbicydowej SunLight 50 SC + BluSky 500 WG

Charakterystyka poszczególnych substancji czynnych

Współdziałanie trzech substancji to uzupełnienie się na poziomie zwalczanych gatunków chwastów dwuliściennych, tempa i warunków działania. Środki ochrony roślin SUNLIGHT 50 SC i BLUSKY 500 WG to "Najlepszy duet pod słońcem" właśnie po to, aby nie było cienia chwastów.

Ochroń Swoje Uprawy